Som ett led i sin tillsyn begärde Strålskyddsmyndigheten i slutet av januari i år att Region Skåne skulle redovisa strålskärmningen för lokaler som används vid medicinsk röntgendiagnostik.

Det visade sig att Hässleholms sjukhus saknar sådan dokumentation. Det går därför inte att avgöra i vilken mån personer som vistas utanför de rum där röntgen genomförs är skyddade från strålning eller inte.

Strålskyddsmyndigheten kräver nu att Region Skåne senast till den 1 juli i år ska ha sett till att ingen som vistas utanför lokaler där röntgenundersökningar görs utsätts för stråldoser som överstiger 0,1 millisievert per år.

Myndigheten kräver också att regionen senast den 30 november genomför de mätningar och beräkningar som behövs för att kunna försäkra sig om att kraven verkligen uppfylls.