Landstingens och regionernas kostnader för att hyra in sjuksköterskor från olika bemanningsföretag har ökat, enligt Sveriges Radio från 120 miljoner kronor under de fyra första månaderna 2014 till 205 miljoner kronor under samma tidsperiod i år.

– Det är vår marknad nu. Tidigare har det varit arbetsgivaren som har styrt och ställt och bildat kartell mot sjuksköterskorna säger sjuksköterskan Terese Nordberg, till Sveriges Radio.

Vill kunna påverka

Hon arbetar som sjuksköterska inom psykiatrin i Stockholm men ska inom kort börja arbeta inom ett bemanningsföretag, där hon får en betydligt högre lön än i dag och där hon hoppas få större möjligheter att styra sin arbetstid.

Enligt Agneta Jöhnk, ansvarig för arbetsgivarfrågor på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, är kostnaderna för hyrsjuksköterskor fortfarande små i förhållande till landstingens totala lönekostnader. Ändå är hon oroad över utvecklingen.

– Över huvud taget att inhyrningen ökar är inte bra, riskerna är att arbetsmiljön blir dålig för dem som jobbar där och patientsäkerheten försämras, säger Agneta Jöhnk till Sveriges Radio.