Egentligen ligger Portugal före Sverige med rätten till ett introduktionsår för alla nyutexaminerade sjuksköterskor. Vårdförbundet driver frågan i Sverige och har lyckats på flera håll. Exempelvis har Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ett kliniskt basår för nya sjuksköterskor.

I Portugal är introduktionsåret redan lagstiftat sedan år 2009, av parlamentet. Trots det motarbetar regeringen att sjuksköterskorna får sitt betalda introduktionsår med tillgång till handledning.

– Introduktionsåret behövs både för sjuksköterskorna och patienterna. Det är en fråga om patientsäkerhet i vården. Vi vet genom forskning att 80 procent av felen som patienter utsätts för sker de första sex månaderna i yrket, säger Germano Couto, ordförande i den portugisiska sjuksköterskeföreningen.

Lag sedan sex år

Lagen har funnits i sex år, men inte börjat gälla därför att regeringen först måste godkänna den, vilket inte liknar den svenska modellen för hur lagar skapas.

Nu har både den internationella och den europeiska sjuksköterskeorganisationen, ICN och EFN, tryckt på parlamentet och regeringen i landet.

– Att få ICN:s stöd blev en stor kraft. Bakom organisationen står 16 miljoner sjuksköterskor. Vi har fått parlamentets stöd och de verkar inte vilja göra om lagen utifrån regeringens önskan att ta bort introduktionsåret, säger Germano Couto under ICN:s internationella sjuksköterskekongress i Seoul i Sydkorea.

Regeringen vill spara

Han är oroad över att regeringen bara vill spara in pengarna.

– De är inne på fel väg. Regeringen sparar pengar i början, men det kommer att leda till högre kostnader i slutet, säger säger Germano Couto.

På den portugisiska arbetsmarknaden finns inga jobb för sjuksköterskor, samtidigt som behovet av dem i vården är stor, vilket kallas för "paradoxen för sjuksköterskorna". Den tuffa situationen har lett till att många flyr utomlands till länder som Storbritannien, Irland, Schweiz och Saudiarabien.