Det visar en kanadensisk studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Av studien, som bland annat refereras av Läkartidningen, framgår att under studietiden utsätts en fjärdedel av de kvinnliga studenterna vid universiteten i Kanada för någon form av sexuellt övergrepp. Konsekvenserna kan bli omfattande i form av posttraumatisk stress, depression, ökat alkoholintag och ökar riskbenägenhet i sexuella sammanhang.

Vill stärka kvinnorna

Nu har forskare i Kanada utarbetat ett specialdesignat preventionsprogram som riktar sig direkt till de kvinnliga studenterna, istället för mot förövarna.

Totalt 893 kvinnor fick delta i en studie där programmet testades under ett års tid. Cirka hälften av kvinnorna valdes slumpmässigt ut till att delta i programmet medan den andra hälften fick utgöra en kontrollgrupp där kvinnorna bara fick en broschyr om våldtäkt.

Under fyra separata tretimmarskurser fick kvinnorna i preventionsprogrammet lära sig att förstå faror i tvångssituationer, komma över känslomässiga hinder, identifiera riskindivider i bekantskapskretsen och hur de kan försvara sig verbalt och fysiskt.

Färre fullbordade våldtäkter

Av kvinnorna i programmet utsattes 5,2 procent för fullbordad våldtäkt inom ett år, jämfört med 9,8 procent i kontrollgruppen.

Även om resultatet är lovande poängterar författarna vikten av insatser som även riktar sig till män.

Studien fortsätter nu för att se om programmets skyddseffekt håller i sig längre än ett år.