Fisk är nyttigt och många skulle må bra av att äta mer av den varan. Men unga kvinnor bör, på samma sätt som gravida och ammande, begränsa hur ofta de äter fet fisk från Östersjön, Bottniska viken, Vänern, Vänern och Vättern.

Risk för fosterskador

De höga halterna av dioxin och PCB som förekommer i dessa fiskar lagras länge i kroppen och kan föras över från kvinnan till barnet i samband med framtida graviditet och amning. Miljögifterna kan påverka barnets hjärna, immunförsvar och hormonsystem.

Vill nå fram i digitala medier

Livsmedelsverket har genomfört särskilda informationssatsningar för att öka kännedomen om att begränsa konsumtionen av denna fisk, men har inte lyckats nå fram i alla åldrar.

– Tyvärr vet inte de unga tjejerna att råden gäller även dem. Därför hoppas vi att ett mer målgruppsanpassat budskap ska nå fram till dem, även om deras barnafödande ligger långt fram i tiden, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedeslverket.

Under sommaren och hösten kommer Livsmedelsverket att annonsera i sociala medier för att nå unga kvinnor.

Högre än i EU

Sedan 2012 har Sverige ett permanent undantag från EU:s regler angående försäljning av fisk som innehåller dioxin och PCB över tillåtna gränsvärden. Villkoret är att Sverige ska få fortsätta sälja denna fisk är att Svergies konsumenter informeras om riskerna med att äta fisken.