Yngre patienter får i högre grad läkemedel som lindrar smärta, ångest och illamående än äldre och de får oftare träffa personal med specialistkompetens inom palliativ vård.

Med stigande ålder ökar även risken att inte få någon strukturerad kartläggning av smärtbesvär och andra symtom och äldre fick mer sällan veta att döden var nära förestående.

Synliggöra skillander

– Jag förväntar mig att vår studie ska bli en väckarklocka. Att vi som arbetar med denna vård blir medvetna om att åldersrelaterad ojämlikhet existerar i livets slutskede kan förhoppningsvis bli ett första steg i att utjämna dessa skillnader, säger cancerläkaren Magnus Lindskog till Uppsala Nya Tidning.

Studien baseras på uppgifter ur det svenska pallitivregistret. Forskare från Karolinska institutet, Akademiska sjukhuset och Umeå universitet har analyserat nära 27 000 vuxna cancerpatienters sista levnadsvecka. Uppgifterna handlar om vilka vårdinsatser som sattes in och vilken information som gavs när alla möjligheter att bota dem eller förlänga deras liv var uttömda.

Omedveten handling

Det framkommer också att anhöriga till äldre cancerpatienter oftare råkade ut för bristande information om den nära förestående döden och att de missade erbjudande om pyskologiskt efterlevandestöd.

– Jag har svårt att tro att dessa skillnader är följden av medveten åldersdiskriminering. Kanske återspeglar de en mer omedveten inställning inom vården om att cancerrelaterad död är mindre traumatisk när individen är gammal, och ett större fokus på yngre cancerpatienter, säger Magnus Lindskog till UNT.

Studien finns publicerad i European Journal of Cancer.