Den amerikanska hälsoorganisationen PAHO har deklarerat den amerikanska världsdelen fri från endemisk röda hund eftersom inget fall har setts på fem år. Det skriver tidningen Läkemedelsvärlden.

Sjukdomen kunde utrotas efter en 15 år lång vaccinationskampanj. Mellan 1998 och 2008 vaccinerades 250 miljoner barn och vuxna i de 32 länderna i regionen. Tidigare föddes det varje år mellan 16 000 och 20 000 barn med fosterskador på grund av sjukdomen i regionen.

Förekommer i Sverige

I Europa förekommer sjukdomen fortfarande, bland annat i Polen. I Sverige är röda hund i stort sett utrotat sedan vaccinationer infördes. Men ett fåtal fall förekommer fortfarande varje år och 2012 smittades 50 personer. Samtliga fall var då kopplade till orten Järna utanför Stockholm, centrum för antroposoferna som ofta undviker att vaccinera sina barn.

Nästa mål för PAHO är att vaccinera bort mässling.