Det anser sjuksköterskan Maria Cederblad som i dag lägger fram en doktorsavhandling om sängvätning hos barn, så kallad enures.

Maria Cederblad har arbetat på Aleris Vårdcentral och barncentrum i Uppsala, men är i dag kursansvarig i ämnet pediatrik på Uppsala universitets sjuksköterskeprogram.

I många år har hon intresserat sig för barn som lider av sängvätning. Senast Vårdfokus skrev om henne var för tre år sedan när hon vann första pris för sjuksköterskors vetenskapliga arbete på världens största urologikonferens i Zürich.

Flera vetenskapligt publicerade artiklar

Genom åren har hon publicerat flera vetenskapliga artiklar om enures i tidskriften Journal of Pediatric Urology, varav den senaste handlar om blåsträning som metod för att hjälpa barn som kissar i sängen när de sover.

I dag är den internationella rekommendationen att alla barn med enures ska blåstränas. I korthet går träningen ut på att lära barnen att kissa regelbundet, i rätt kroppställning och se till att de tömmer blåsan helt vid varje tillfälle.

Men Maria Cederbalad avfärdar metoden och anser att rekommendationerna bör ändras. Hon drar slutsatsen efter att själv ha studerat effekten av blåsträning på barn med enures. Till skillnad mot i tidigare studier har hon studerat effekten på just sängvätare och inte på barn som över huvud taget har svårt att hålla tätt, alltså även när de är vakna.

Fyrtio barn med enures delades slumpmässigt in i två grupper. I den ena blåstränades barnen i en månad. Om de därefter fortfarande kissade i sängen fick de ett enureslarm. Det är en apparat som ger ifrån sig en kraftig ljudsignal och väcker barnet om det kissar i sängen. De övriga 20 barnen behandlades med larmet redan från början och fick ingen blåsträning.

Ingen effekt av blåsträning

Resultatet var entydigt. Blåsträningen hade ingen effekt. Däremot hjälpte enureslarmet bra.

En annan metod som det finns evidens för är behandling med desmopressin. Det är ett läkemedel som liknar hormonet vasopressin, som ser till att njurarna inte producerar så mycket urin under natten.

Så istället för att först börja med att blåsträna barnen anser Maria Cederblad att man direkt bör sätta in behandling med enureslarm eller medicinering.