Tidningen Sydöstran har besökt några avdelningar på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Flera av sjuksköterskorna vittnar om en allt tuffare arbetsmiljö där lunchrasterna ofta inte hinns med och där de titt som tätt beordras in på övertid.

När ledningen på en av medicinavdelningarna nyligen ville förhandla bort personalens halvtimmeslånga lunchrast och ersätta den med måltidsuppehåll gick Vårdförbundet inte med på det, av hänsyn till personalens hälsa och patientsäkerheten.

Det är inget nytt problem att arbetsgivaren vill införa måltidsuppehåll, det har Vårdförbundet fått förfrågningar om flera gånger genom åren. Men lika ofta kommer kravet från personalen, som tycker att om de ändå inte kan ta rast kan de lika gärna ha måltidsuppehåll.

Skillnad mellan rast och måltidsuppehåll

Skillnaden mellan en rast och ett måltidsuppehåll är att rasten inte räknas in i arbetstiden, du får inte betalt för den. Däremot kan du använda tiden som du vill, exempelvis lämna arbetsplatsen för att avnjuta din måltid utomhus en vacker vårdag eller kanske gå till ett vilorum för ta dig att en tupplur.

Måltidsuppehållet ingår i arbetstiden vilket gör att du får lön under tiden. Men utan tillstånd från arbetsgivaren är du bunden till arbetsplatsen. Och du kan inte heller kräva ut någon övertidsersättning om du inte hinner äta din lunch, vilket du har rätt till annars.

Säger nej när personalens hälsa riskeras

När Vårdförbundet bedömer att det går ut över patientsäkerheten och personalens hälsa, som i fallet på medicinavdelningen på Blekingesjukhuset, säger de i princip alltid nej, oavsett om kravet kommer från arbetsgivaren eller personalen själv.

– När bemanningen är så låg att personalen inte har en chans att ta paus kan vi inte gå med på att ta bort lunchrasterna. Om de inte hinner ta sin rast får de åtminstone övertidsersättning, vilket de inte får vid måltidsuppehåll. Det gör samtidigt att arbetsgivaren får en signal om att personalens hälsa är i fara och att vården börjar bli patientosäker, säger Gunilla Månsson, ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning Blekinge.

Vid god bemanning kan måltidsuppehåll fungera

Men Vårdförbundet säger ibland även ja till måltidsuppehåll i de fall där de bedömer att bemanningen är så bra att personalen under sina arbetspass hinner ta ordentliga pauser och kan äta i lugn och ro.

Som exempel tar Gunilla Månson mottagningar där de kanske stänger verksamheten klockan ett på fredagarna och personalen vet att de alltid får tid över för att äta. I de fallen tjänar personalen på det eftersom de får betalt samtidigt som de kan inta sin lunch.