Inom en vecka från besöket på akuten kallas barnen som sökt för andningsbesvär av Malin Dock, astma och kolsjuksköterska vid vårdcentralerna Törnrosen och Rosengården,.

– Mycket handlar om att skapa kontinuitet och ge trygghet. Jag följer upp och ser till att både barn och föräldrar förstått instruktionerna från akuten och att medicinerna tas på rätt sätt.

Svårt med följsamhet

Det var när hon auskulterade på barnakuten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som hon lade märke till att många föräldrar valde att åka in till sjukhuset när barnen fick problem med andningen, i stället för att använda de mediciner de fått utskrivna vid tidigare tillfälle. Ofta handlade det om föräldrar som kände sig osäkra på hur de skulle ge medicinerna till barn med förkylningsastma.

På barnakuten träffade hon barnsjuksköterskan Eva Svensson och barnsköterskan Carina Mouras som också noterat att många familjer hade svårt med inhalationshjälpmedlen. Tillsammans bestämde de sig för att pröva en ny metod för att bättre stöd och uppföljning av barn som sökt för andningsproblem.

Personlig kontakt

Genom att akuten direkt kan skriva en remiss till vårdcentralen blir uppföljningen smidigare. Maria Dock ringer sedan upp familjen inom några dagar och erbjuder en tid. De får ett namn och en personlig kontakt med sjuksköterskan.

– Det blir ett bra tillfälle för mig att visa att jag finns och att de kan kontakta mig för frågor och råd. Jag se hur mycket av informationen föräldrarna tagit till sig och kan arbeta utifrån det.

Uppskattat

Hittills har drygt tjugo barn remitterats från akuten. Responsen från familjerna har varit positiv, även om de inte alltid har haft något att jämföra med. Malin Dock hoppas att projektet kan permanentas så snart som möjligt.

– Jag känner att jag har fått bättre koll på barnen i mitt upptagningsområde, och det var den främsta anledningen till att jag ville gå några pass på akuten från början. Det har gett mig ett större nätverk och jag kan verkligen rekommendera det till andra sjuksköterskor på vårdcentraler.