Vid 32 vårdcentraler i Gävleborg valdes 150 distriktssköterskor slumpmässigt ut för att svara på en enkät om hur ofta de förskriver läkemedel. Av de tillfrågade svarade 57 procent på enkäten.

Resultatet visar att distriktssköterskor tämligen sällan utnyttjar sin förskrivningsrätt.

  • Drygt varannan skrev ut läkemedel några få gånger i månaden.
  • Var tionde bara några gånger om året.
  • Endast sex procent av de som svarade på enkäten uppgav att de dagligen skrev ut läkemedel åt sina patienter.

– Trots att det ingår i yrkesrollen är det uppenbart att distriktssköterskor använder sin förskrivningsrätt i väldigt liten utsträckning. Jag tror att det till stor del handlar om en osäkerhet. Gör man det sällan får man inte in någon rutin på det, säger Susanne Blanck.

Via Apotekets förskrivningsregister har hon kunnat identifiera vilken typ av läkemedel som oftast skrivs ut av distriktssköterskor: magmediciner, mjukgörande hudkrämer och paracetamol.

Susanne Blanck tycker att distriktssköterskorna i högre grad än i dag borde utnyttja sin rätt att skriva ut läkemedel.

– De har betydligt större erfarenhet än läkarna av vissa tillstånd. Många av patienterna är äldre och väl kända av distriktssköterskorna eftersom de i regel har haft en lång kontakt med dem.

Av enkätsvaren kan Susanne Blanck inte tala om vilken kultur som råder på enskilda vårdcentraler, men hennes egen erfarenhet är att arbetsklimatet har stor betydelse för om distriktssköterskorna utnyttjar sin förskrivningsrätt eller inte.

– Är det så att de äldre och mer erfarna distriktssköterskorna inte skriver recept så kommer jag som ny på stället inte heller att göra det.

Studien är publicerad i Journal of the American Association of Nurse Practitioners