Världens befolkning blir allt äldre och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är demenssjukdomarna är vår tids snabbast växande folkhälsoproblem. I dag samlas omkring 100 deltagare i Stockholm på den internationella konferensen Dementia Forum X.

Dagens konferens är en mötesplats med makthavare från olika länder. Representanter från finansvärlden, näringslivet, vården, forskningen och samhället diskuterar utmaningen i att allt fler drabbas av demenssjukdomar.

Gigantisk kostnad

44 miljoner människor i världen har någon form av demenssjukdom och kostnaden beräknas uppgå till 604 miljarder dollar per år.

– För att hantera den demografiska utvecklingen och ökningen av demenssjukdom krävs ett samhällsövergripande partnerskap som involverar alla. Vi har bjudit in representanter från samhällets viktigaste sektorer för att hitta lösningar, säger Karin Lind-Mörnesten, vd för Swedish care international.

Konferensens mål är att sprida kunskap och skapa resurser för förebyggande insatser, nya behandlingsformer och mer forskning.

Certifiering från Silviahemmet

I Vårdfokus tema om demenssjukdomar berättar vi om Danderyds sjukhus i Stockholm som just har fått en demenscertifiering av Silviahemmet. Chefssjuksköterskan på den medicinska avdelningen såg alla avvikelserapporter om hot och våld, och hur mycket tid personalen la ner på att leta efter patienter som gått vilse. Hon insåg att något måste göras.

Patienter med demenssjukdom kräver ett annat omhändertagande än andra patientgrupper och personalen fick en utbildning i bemötande. Demenscertifiering handlar om att förstå patienterna bättre.

– Vi har lärt oss mer om den sjukes värld och det har gett oss både tålamod och förståelse, säger chefssjuksköterskan Charlotte Julius.

Läs mer i Vårdfokus tema om demenssjukdomar, se länk till höger.

Konferensen Dementia Forum X arrangeras tillsammans med Karolinska institutet och Stiftelsen Silviahemmet och går att följa på nätet. Drottning Silvia stöder initiativet och är huvudtalare under eftermiddagen.