Nästan alla av de 20 sommarvikariaten är besatta efter ett målmedvetet och långsiktigt rekryteringsarbete där kommunen satsat på bra villkor.

  • Höjd ingångslön på 30 000 under sommarmånaderna.
  • Möjlighet till förlängd anställning under hösten.
  • Egen mentor.

Fyra ambassadörer

Det är hemsjukvårdens egna sjuksköterskor som har varit med och lagt upp planerna och deltagit i rekryteringen.

Adam Krantz arbetar som sjuksköterska i hemsjukvården och är en av fyra ambassadörer som hjälpt till att värva kolleger för att lösa sommarschemat.

– Det har varit ganska svårt, men också roligt. Jag har fått fundera på vad det här jobbet innebär och hur det uppfattas av andra sjuksköterskor, säger han.

Långsiktig planering

Efter flera år med semesterperioder som lappats ihop med hjälp av extrapass och bemanningspersonal tänkte Skövde kommun om i höstas. Här behövdes det en mer långsiktigt planering när det gäller rekrytering.

Redan i oktober handplockades fyra sjuksköterskor från hemsjukvård och särskilt boende för att vara med i såväl planering som kontakt med framtida kolleger. För Adam Krantz var det självklart att ställa upp. Han började själv som nyfärdig sjuksköterska i den kommunala vården för två somrar sedan.

– Egentligen hade jag bara tänkt att stanna tills jag fick något bättre, men nu trivs jag väldig bra. Det är ett arbete med mycket frihet, och ansvar. Vi har ofta tid att prata med patienterna och arbetar i nära team med andra yrkesgrupper.

Visa en annan sida

Ambassadörerna har arbetat tillsammans med en pr-byrå för att ta fram nytt informationsmaterial och hitta lämpliga kanaler nå ut på, till exempel sociala medier. Gruppen fick relativt fria händer med såväl budget som budskap för kampanjen.

– Vi var angelägna om att tvätta bort stämpeln av monotont ensamarbete som vi tror att många förknippar med hemsjukvård. Här bedriver vi avancerad sjukvård i hemmet, med patienter i olika åldrar, säger Adam Krantz.

30 000 kronor i månaden

Utöver den personliga kontakten som ambassadörerna möjliggjort har arbetsgivaren kunnat erbjuda en lön på 30 000 kronor för den vikarie som arbetar två semesterperioder, bra arbetsvillkor och egen mentor. De som erbjuds förlängd tjänstgöring till hösten garanteras en lön på minst 26 000 kronor i månaden.

Adam Krantz berättar att genomslaget har varit positivt på sociala medier och vid mässor. Skövde kommun har nu lyckats få in det tjugotal sjuksköterskor som behövdes för att lösa sommarbemanningen.

Det betyder att alla sjuksköterskor får den semester de önskat. För Adam Krantz del betyder det fyra veckor i sträck. Väl tillbaka på jobbet i september fortsätter rekryteringen - till sommaren 2016.