Nu ska två nya samordnare försöka få ihop den verksamhetsförlagda utbildningen. På Norrlands universitetssjukhus arbetar sjuksköterskan Carina Olovsson och kollegan Linda Wahlqvist från Umeå universitet sedan årsskiftet för att organisera verksamheten och lösa ekvationen fler studenter och färre handledare.

Carina OlovssonCarina Olovsson

Fler som bidrar

Till sin hjälp har de ett 30-tal huvudhandledare på olika kliniker. Det är klart att sjuksköterskebristen märks. De försöker lägga pusslet tillsammans, men det är inte alltid det går ihop.

När erfarna sjuksköterskor slutar och andra är nyinskolade behöver rutiner och tankegångar omvärderas. Det som fungerade i går är kanske inte det bästa i dag. Ett exempel är tanken om att studenterna ska vara på avdelningen på dag- och kvällstid. Nu prövar några kliniker att låta studenterna gå ett par nätter.

Betyder det att studenterna får sämre praktik?

– Tvärtom. Det behöver inte vara dåligt och kan skapa lite luft i systemet. Det passar kanske inte på alla ställen, men där det händer saker även på natten kan det fungera bra. Den respons vi har fått från studenterna hittills har varit positiv, säger Carina Olovsson.

Med andra pedagogiska modeller kan fler studenter dela på en handledare. Det kallas peer learning och har använts bland annat på den geriatriska kliniken på sjukhuset sedan flera år. Modellen bygger på att studenterna tar ansvar för sitt eget lärande och stimuleras till att lära av varandra.

På avdelningen jobbar undersköterskeelever och sjuksköterskestudenter tillsammans i så kallade studenttäta salar och har eget ansvar för sex patienter. De planerar, genomför och rapporterar omvårdnaden utifrån sina specifika kompetensområden med respektive handledare i bakgrunden.

Med studenttäta salar kan en handledare ta hand om flera studenter samtidigt.

Är inte detta bara ett sätt för sjukhuset att spara in på handledarna?

– Nej, det är en studentaktiverande modell som är liknar den verklighet de kommer ut i som färdiga sjuksköterskor så småningom. Vi har ett ansvar att visa dem den sidan också, säger Carina Olovsson.

Göran Burwall som är huvudhandledare på geriatriken tycker att det är bra att studenterna tar egna initiativ för att de ska kunna växa in i sin yrkesroll.

Göran BurwallGöran Burwall

– Här är det studenten som går före och handledaren följer efter, säger han och visar genom att lägga händerna bakom ryggen och ställa sig lite vid sidan av.