Vårterminen 2016 startar högskolan i samarbete med Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik den första kursen, med omkring 15 platser.

– Vi behöver stärka kunskapen om infektioner. Det ligger patienter med infektioner på alla avdelningar idag, och det ingår inte mycket infektionsvård i grundutbildningen, säger Tina Olsén, som är en av kursledarna och initiativtagarna till vidareutbildningen.

Utbildningen är den första i landet inom infektion. Den kommer att vara på magisternivå och  öppen för alla legitimerade sjuksköterskor att söka.

– Den innehåller kurser och fördjupningsarbete om resistenta bakterier och beredskap för globala infektioner. Den stämmer med vår profil, Röda korset arbetar med infektioner i hela världen.

Tina Olsén har tidigare gett fördjupningskurser inom infektion. I samband med det uttryckte klinikledningen på Karolinskas infektionsavdelning att det behövdes en specialistutbildning för sjuksköterskor.

– Det här kommer att bli ett karriärsteg. Tidigare har sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig lämnat avdelningen och börjat på exempelvis intensivvårdsavdelningen. Men jag tror att utbildningen kommer att locka även sjuksköterskor som inte arbetar på infektionsavdelning redan.

Utbildningen kommer att ha betoning på avancerad bedömning och åtgärder.