En extra månadslön, dubblerad sommarbonus och höjd ersättning för extrapass. Det erbjuder Region Gävleborg för att få sjuksköterskor att stanna inom akutsjukvården.

– Eftersom det är stor brist på sjuksköterskor på nationell nivå har vi ett skört bemanningsläge också här. Konkurrensen från närliggande landsting och regioner är stor, säger regionrådet Eva Tjernström (S).

Premierar kontinuitet

Regionen kallar ersättningen, på maximalt en månadslön, för en kontinuitetsersättning. Ett sätt att visa personal som står för kontinuitet att de är viktiga för patienterna.

Den ska ges till sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker inom verksamhet med vård dygnet runt. Kravet är att de ska ha arbetat på samma enhet sedan 1 januari 2014.

Det är inom akutsjukvården där arbetet pågår dygnet runt som personalomsättningen är särskilt hög. Många slutar för att arbeta på mottagningar och i kommuner med arbetstider som passar dem bättre. Enheter med ett särskilt svårt bemanningsläge ska kunna ge högre sommarbonus och förhöjd ersättning till personal som arbetar extrapass.

För att satsningarna inte bara ska vara akuta vill regionen också utreda vad som kan få personal att stanna. Tanken är att chefer ska ta reda på det i extra medarbetarsamtal. Resultaten ska sammanställas och vara ett underlag för kommande aktiviteter för att behålla personal.

Efterlyser långsiktighet

Vårdförbundets ordförande i Gävleborg, Anna Bergström, tycker att mer pengar till medlemmarna är bra, men viktigast är att ta reda på vad som behövs för att personalen ska orka arbeta kvar.

– Vårdförbundet vill att arbetsgivaren lyssnar in och tar vara på medlemmarnas tankar om vad som behövs för att få en god arbetsmiljö. Extra pengar är en kortsiktig lösning, på lång sikt behövs en rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider och en lön som speglar de insatser medlemmarna gör, säger hon.