Medlemmar och förtroendevalda i Vårdförbundets avdelningar har haft gott om tillfällen att säga vad de tycker innan den digitala extrakongressen inleddes i måndags. Ett nej till idén om hälsosam vårdmiljö och till vårdpolitik/personcentrerad vård hade varit ett ja till de som tagits av tidigare kongresser. Så ville inte kongressombuden ha det.

188 av 201 ombud har röstat. Alla sa ja till den ekonomiska ramen för 2018. 182 sa ja till förslaget om personcentrerade vård, och 181 sa ja till idén om hälsosam vårdmiljö

Utvecklas till handlingsprogram

Nu kommer dokumenten att utvecklas till handlingsprogram som både medlemmar och förtroendevalda ska ha nytta av. Anna Magnusson, processledare på Vårdförbundet, har varit med i arbetet med idén till hälsosam vårdmiljö.

– Vi tar fram ett verktyg som ger konkret vägledning om hur arbetsvillkoren kan förbättras. Hur man gör för att ta fram ett samverkansavtal eller hur en strukturerad yrkesintroduktion kan läggas upp, till exempel. Vi ska också ge goda exempel från hela landet, säger hon.

Programmet ska ge svar på vem som gör vad, hur man kan göra och hur det fungerar när det fungerar bra. Ambitionen är att handlingsprogrammet för hälsosam vårdmiljö ska vara färdigt i början av hösten.

Gynnar patienter och personal

Vårdförbundets idé om vården är en stor politisk fråga och avgörande för hur förbundet vill driva utvecklingen för framtidens vård. Den hänger ihop med hälsosam vårdmiljö eftersom ett personcentrerat arbetssätt gynnar patienterna, och därmed också personalen. Även det idéprogrammet ska utvecklas till ett handlingsprogram.

– Det ska bli en verktygslåda som förtroendevalda kan använda för att påverka beslutsfattare och förändra vårdens vardag. Vi kommer också att ge tips till de verksamheter som vill ställa om till personcentrerad vård, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

Stämmer med yrkeseetiken

Målet med handlingsprogrammet är att medlemmar, chefer, vårdgivare och beslutsfattare på olika nivåer ska få klart för sig vad personcentrerad vård är och varför den bör införas. I september får chefsmedlemmar dessutom möjlighet att utbilda sig i metoden.

– Den personcentrerade vården stämmer med våra gruppers yrkesetik. Fokus är på patienten, mötet får ta tid och patienten ses som en partner i vården. Det har goda effekter på hela vårdsystemet, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Även handlingsprogrammet om vårdpolitiken kommer att omfatta goda exempel. Den personcentrerade vården praktiseras redan på flera håll i landet. Förhoppningen är att spridningstakten ökar.