När samtliga sjuksköterskeutbildningar granskades förra året höll de flesta god eller mycket god kvalitet. Det fanns dock ett par lärosäten som kritiserades, bland annat för avsaknad av en vetenskaplig grund och bristande lärarkompetens.

Högskolan Väst och Mittuniversitetet fick omdömet bristande kvalitet och riskerade därmed att förlora examensrätten om de inte vidtog åtgärder inom ett år.

Hårt arbete gav utdelning

På Högskolan Väst har man arbetat utifrån en särskild åtgärdsplan. De har framför allt inriktat sig på examensarbetet och genomfört förändringar för att studenterna ska vara mer förberedda inför det. Lärarresurserna är förstärkta med fler professorer och docenter.

– Det känns skönt att det stora arbetet vi lagt ned har gett resultat, säger Eva Brink, prefekt för institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur vid Högskolan Väst i ett pressmeddelande.