Det är forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med kollegor från Karolinska institutet i Stockholm tagit fram tekniken, som kan liknas vid en pacemaker. För första gången har man i djurförsök visat att den verkligen fungerar.

Medan en pacemaker skickar elektriska signaler till hjärtat sänder jonpumpen, med hjälp av en elektrisk impuls, ut ett tunt moln av positivt laddade molekyler av neurotransmittorn GABA i ryggmärgens nedre del. När de skadade nervändarna nås upphör smärtan.

Efter tio års forskning har de nu sett att tekniken fungerar på rörliga råttor. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

I dag finns inga bra metoder som effektivt dämpar just nervsmärtor. Om fem till tio år hoppas forskarna att deras jonpump är fullt utvecklad och kan användas på människor.