Vår i luften, vitsippor i backarna och glädjeyra kossor på ängarna. Det som var en rolig familjeaktivitet slutade med buksmärtor, vattniga diarréer och kräkningar hos ett flertal personer. Sannolikt har många fler smittats eftersom kosläppen besökts av tusentals personer och sekundärfall i omgivningen är vanligt.

Sprids via mat, vatten och djur

Symtomen har kunnat spåras till crytosporider som smittat efter närkontakt med kossorna. Det finns ingen behandling och symtomen går över med tiden. Enstaka svårt sjuka kan dock behöva sjukhusvård och vätskeersättning.

Parasiten är motståndskraftig och står emot både handsprit och vanlig klorering. I samband med kosläppen bjöds det på mjölk och bulle och de spritservetter som fanns var alltså inte tillräckliga som rengöring.

Vatten bättre än sprit

För att undvika smitta är det viktigt med noggrann handtvätt med tvål och vatten före mathantering, efter toalettbesök och efter kontakt med djuren.

Sedan 1 december 2013 finns krav från Jordbruksverket att det ska finnas möjlighet för besökare att tvätta händerna då de besöker till exempel lantbruk som tar emot besöksgrupper, ridskolor, 4H-gårdar och andra verksamheter som erbjuder direktkontakt med djur.