Det blir Alf Jönsson, som i drygt tio år varit landstingsdirektör i Kalmar län.

– Han är känd för sitt lyssnande och långsiktiga ledarskap. Det är just en sådan långsiktighet och förmåga att lyssna till medarbetare och patienter som den skånska sjukvården behöver, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Omtyckt av Vårdförbundet

Att han är lätt att samarbeta med är något som Vårdförbundets ordförande i Kalmar, Michelle Dobos Sandell, kan intyga.

– Jag fick en chock när jag fick höra nyheten. Från början var han kanske inte så lätt att tas med, men de senaste åren har vi haft en bra samverkan med Alf Jönsson kring det mesta. Han har visat intresse för Vårdförbundets politik och varit bra på att lyssna. Nu är jag lite rädd för vem som ska ta över efter honom här i Kalmar, säger hon, till Vårdfokus.

Inget dukat bord

Region Skåne överskred förra året budgeten med nära 400 miljoner kronor. Dessutom har regionen fått dåligt rykte bland inte minst sjuksköterskor. Ingångslönerna för nyexaminerade är bland de lägsta i landet och det råder så stor brist på sjuksköterskor att många vårdplatser hålls stängda. Detta har i sin tur ökat belastningen på länets akutmottagningar, där personalen i dag får slita extremt hårt för att klara sina arbetsuppgifter.

Den nye regiondirektören kommer alltså inte till ett redan färdigdukat bord när han flyttar ner till Skåne.

– Det är en stor och svår uppgift som jag känner stor ödmjukhet inför. Det första jag kommer att göra är att lyssna till medarbetare och patientföreningar. Jag tror att ett sådant ledarskap är helt avgörande för att kunna utveckla den skånska sjukvården och få en ekonomi i balans, säger Alf Jönsson som understryker att god ekonomisk hushållning och bra kvalitet i verksamheterna inte är i motsättning till varandra.