Trots att Helena Cewers fyllt 68 år är hon fortfarande fullt aktiv i yrkeslivet. Hon undervisar regelbundet om sex och lust för både personal och allmänhet och har nyligen börjat arbeta på en privat IVF-klinik i Malmö.

I morgon, tisdag, besöker hon årets njurmedicinska vårmöte i Malmö. I pressmeddelandet från Region Skåne står det att hon ska fokusera på hur man som njursjuk behåller lusten. Men det menar hon är en missuppfattning. Föredraget har hon döpt till "Lust att ha lust", och hon vänder sig till all sjukvårdspersonal, oavsett vilken typ av patienter de möter.

Gäller inte bara njursjuka

– Man kan inte skilja ut njursjuka från patienter med diabetes, prostata- eller bröstcancer eller andra sjukdomar, när det gäller den här typen av frågor.

Helena Cewers poäng är att när man blir sjuk, oavsett på vilket sätt, så påverkas sexualiteten.

Fel att fokusera på akten

Hon menar att vårdpersonal generellt sett är dåliga på att ta upp frågor om sex och lust med patienterna. Och om de gör det så fokuserar de vanligtvis på själva akten, vilket gör att äldre människor, de som inte lever med en partner, eller personer som är så sjuka att de inte kan genomföra ett samlag eller ens onanera glöms bort.

– Att få ha kvar den sexuella hälsan till livets slut är en väldig tillgång. Men de allra flesta av oss drabbas någon gång av att underlivet eller lusten sviktar, och då kan vi behöva hjälp, säger Helena Cewers.

Det kan bero på ålder, sjukdom eller en kombination av båda. Kvinnor får ofta torra slemhinnor medan männen kan drabbas av erektionssvårigheter. I båda fallen leder det till minskad lust och kan påverka känslan av att vara en "riktig kvinna" eller en "riktig man".

Sexuella hälsan viktig för livskvaliteten

– Oavsett om vi är superfriska eller jättesjuka så talar personalen med glädje om vikten av bra kost och motion. Men av någon anledning tar de sällan upp frågor som rör den sexuella hälsan, som jag anser är minst lika viktig för vår livskvalitet.

Helena Cewers betonar vikten av att personalen – oavsett specialitet – håller sig uppdaterad kring vilka hjälpmedel som finns och hur de fungerar för att förbättra den sexuella hälsan, exempelvis olika lokala östrogenpreparat för kvinnor och potenshöjande medel för män.

– Vad patienten sedan använder dessa hjälpmedel till ska jag som personal över huvud taget inte lägga mig i. Det är helt och hållet upp till dem själva att avgöra.