Arbetsmiljöverket uppmärksammar att första linjens chefer inom vård och omsorg har för stora ansvarsområden och för hög arbetsbelastning. Under de kommande tre åren ska inspektioner genomföras över hela landet.

– Om chefen mår dåligt påverkas hela personalgruppen. Avsikten med inspektionerna är att förebygga ohälsa, säger Lise-Lotte Hamfelt, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Det är både skyddsombud och representanter för arbetsgivare som har slagit larm om chefernas tunga arbetsbörda.

Riskerna är många

– Vi vet att arbetsmiljöriskerna är många. Det kan till exempel vara hög arbetsbelastning, bemanningsproblem, krångliga och svårhanterliga it-system, hot och våld, kränkningar och bristande stödfunktioner, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Exempel på frågor som kommer att ställas vid inspektionerna är hur många chefsnivåer som finns, hur omsättningen på chefer är och om det finns någon skriftlig uppgiftsfördelning för första linjens chefer.

Under 2015 genomförs inspektioner i landets norra och södra delar. Fokus ska ligga på arbetsbelastning, arbetsförhållanden, och tillgång till stödfunktioner. Målet är rutiner för att följa upp hög arbetsbelastning och stöd i ledarskapet från arbetsgivaren.