– Det känns utmananade. Men jag tror att det är viktigt och bra att byta ut stora delen av styrelsen. Dels för att ge fler chansen att arbeta i styrelsen, men också för att få in nya idéer och visioner, säger 24-årige Sofia Persson som går fjärde terminen på sjuksköterskeutbildningen vid Ersta Sköndals högskola utanför Stockholm.

Hon ersätter Daniel Larsson som suttit som ordförande det senaste året men som om bara några veckor tar sin sjuksköterskeexamen vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Flyttas till hösten

Årsmötet hölls under lördagen och söndagen.

Bland annat beslutades att nästa årsmöte ska hållas på hösten, precis som övriga Vårdförbundet. Det innebär att Sofia Persson och resten av den nya styrelsen kommer att sitta ett halvt år längre än den tidigare. Hur det blir sedan är inte klart, det ska avgöras i de stadgar som den nya styrelsen fått i uppgift att ta fram till nästa årsmöte.

Själv brinner Sofia Persson för samarbete över gränserna, både mellan olika professioner i vården men också i det studentfackliga arbetet. Hon har varit drivande i arbetet med att inleda samarbete med exempelvis lärar- och läkarstudenter.

– Och just nu håller vi på att planera en heldag med fokus på patienten tillsammans med läkar-, tandläkar-, sjukgymnast- och arbetsterapeutstudenter.

Missnöje med VFU

En av de viktigaste frågorna som behandlades under årsmötet var det missnöje med den verksamhetsförlagda utbildningen som den förra styrelsen upptäckte när den besökte olika universitet och högskolor. Många studenter klagade på dålig kontinuitet i handledningen och att handledarkompetensen inte alltid höll måttet. Den nya styrelsen fick därför i uppgift att ta fram en rapport om hur studenterna har det på sina verksamhetsförlagda utbildningar.

En annan politisk fråga som diskuterades mycket var hur man ska få fler och mer aktiva studenter in i Vårdförbundet.

Den nya styrelsen består av:

  • Sofia Persson (ordförande).
  • Joffen Kleiven, (vice ordförande) sjuksköterskestuderande, Trollhättan.
  • Simon Josefsson, sjuksköterskestuderande, Växjö.
  • Sofia Skröder, biomedicinska analytikerutbildningen, Örebro.
  • Linn Zimmerman, biomedicinska analytikerutbildningen, Karlstad.
  • Maria Blomkvist, sjuksköterskestuderande, Malmö.
  • Jenny Andersson, röntgensjuksköterska, Lund.