En nyanställd sjuksköterska på Östersunds sjukhus har anklagats för att ha tagit medicin ur läkemedelsförrådet. Sjuksköterskan känner sig kränkt, chefen hänvisar till sedvanliga rutiner när det fattas läkemedel och Vårdförbundets ordförande i Jämtland ifrågasätter rutinerna vid introduktion och läkemedelshantering.

Det är Östersunds-Posten som skriver om de svårutredda stölderna på Östersunds sjukhus. Den nyanställda sjuksköterskan hade bara arbetat några veckor när hon blev inkallad till chefen för ett samtal. Hon fick frågor om drogproblem och svarade nej. Hon fick frågor om någon i familjen hade drogproblem och svarade nej på det också.

Testades för hon var ny

Hon gjorde ett drogtest som visade att hon inte hade några droger i kroppen. Andra med nyckel till medicinrummet testades inte och när hon undrade varför, fick hon veta att det var för att hon var ny och att man inte kände henne.

Arbetsgivare har rätt att begära drogtest av medarbetare. På Östersunds sjukhus säger avdelningens tillförordnade chef till tidningen att det alltid görs när narkotikaklassat läkemedel försvinner. Internutredning och polisanmälan är också en rutin, som följs även denna gång.

Barbro Englesson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jämtland, önskar att andra rutiner på sjukhuset följdes lika bra. Till Vårdfokus säger hon att situationen som uppkommit kan bero både på bristande introduktion och på stress.

Bristande introduktion

– Sjuksköterskan i fråga har inte tagit kontakt med oss, men hon har berättat för andra att hon har introducerats av stafettsjuksköterskor och att introduktionen har brustit. Även när det gäller läkemedelshanteringen.

Barbro Engelsson tycker inte det är konstigt att det kan fattas läkemedel. Med den stress som råder på sjukhuset är det begripligt om någon missar att skriva in när ett preparat tas. Hon berättar också att personalomsättningen på den aktuella avdelningen är ovanligt hög. Just nu har de minst fem stafettsjuksköterskor.

– Risken att göra fel ökar när man är nyanställd och inte hunnit bli trygg i de rutiner som gäller. Jag hoppas att det här kan leda till att arbetsgivaren tar initiativ till att se över både introduktion av nyanställda och andra rutiner, säger Barbro Englesson.