I ett brev till förre landstingsdirektören, Jonas Rastad, har 35 anställda vid patologen i Lund beskrivit det nya it-systemet som allt för långsamt och komplicerat för dem som arbetar på patologen. De kräver en återgång till det gamla systemet som de är vana att arbeta med.

– Vi biomedicinska analytiker påverkas väl inte så mycket som sekreterarna och läkarna, men visst, det har tagit alldeles för lång tid att få det nya labbsystemet att fungera ordentligt, säger Anna Nilsson, biomedicinsk analytiker och förtroendevald för Vårdförbundet vid enheten för patologi vid Skånes universitetsjukhus i Lund.

Vass kritik

Anna Nilsson har valt att inte skriva på namnlistan till landstingsdirektören.

– Jag föredrar dialog framför namnlistor. Vi har fört fram våra synpunkter i samverkansgrupper och varit ganska vassa i vår kritik, säger hon.

Det tidigare it-systemet på patologen heter Sympathy och är speciellt utformat för just patologi, men det är inte uppdaterat på många år och uppfyller därför inte de lagkrav som ställs.

Det nya systemet, Lims RS, som man sedan en månad använder på patologen, är från början utvecklat för andra labbdiscipliner och håller successivt på att införas på alla laboratorium i Region Skåne. Tanken är att få ett enhetligt system för all laboratorieverksamhet i regionen.

Tar lång tid

Men anpassningen av det nya systemet till patologi har enligt personalen gått uselt. Patologin har betydligt fler arbetsmoment som ska in i ett labbdatasystem, jämfört med exempelvis klinisk kemi. Det nya systemet har därför inte bara blivit krångligare för dem som arbetar på patologen utan är även långsammare.

– Det är omständligt att arbeta i. Visserligen jobbar de nu med att förbättra det, men det borde ha varit gjort redan när man införde systemet, säger Anna Nilsson.

Ett problem, bland många andra, är att systemet tar lång tid på sig att ta emot remisser, det kan ta upp till en timme.

Går inte att backa

– Ibland får vi inte ut remissetiketter eller etiketter till glasen som vi ska lägga våra snitt på. Speciell när vi har akutsnitt som ska granskas under pågående operationer så är det minst sagt stressande.

Till tidningen Sydsvenskan säger förvaltningschefen för laboratoriemedicin, Lars Kristensson, att han är medveten om problemet och att det inte går att backa tillbaka till det gamla systemet. Men när det nya systemet kommer att fungera smärtfritt på patologen kan han inte svara på, vilket upplevs frustrerande för dem som dagligen tvingas använda det.