Tre borttagna tjänster och hög personalomsättning har lett till väntetider på upp till tio månader för en utredning vid den vuxenpsykiatriska mottagningen i Falkenberg.

Ett antal brukarorganisationer har gått samman för att protestera och i veckan hölls en manifestation utanför entrén till den vuxenpsykiatriska mottagningen.

Sjuksköterskor slutar

För sjuksköterskorna har situationen lett till att de måste ta emot fler patienter på kortare tid. Många har slutat på grund av att arbetsbelastningen är hög. De känner dessutom att de varken får gehör för sina åsikter eller rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete, enligt Vårdförbundet i Halland.

– När man har största fokus på att "ha en ekonomi i balans" som psykiatrin haft det senaste året, vore det konstigt om det inte resulterar i följder för både anställda och patienter, säger Sabina Altnäs, Vårdförbundets förtroendevalda för de sju sjuksköterskorna vid mottagningen.

Ett år till diagnos

De har full förståelse för brukarorganisationernas protester, enligt henne.

– Många med psykiska problem får vänta alldeles för länge för att få hjälp. Det kan ta över ett år att få en diagnos, säger Gerd Pontén, ordförande för Autism- och aspergerförbundet i Halland.
De samlade brukarorganisationerna kräver nu ökade resurser.

– Jag jobbade som förskollärare tidigare, men drabbades av posttraumatisk stress och återkommande depressioner. När man mår dåligt behöver man få träffa samma läkare för att bygga upp ett förtroende. Kontinuitet är viktigt. Men de senaste fyra månaderna har de bytt personal tre gånger för mig, säger Inger Nilsson.

Svårt att rekrytera

Totalt finns nu 18 anställda vid den vuxenpsykiatriska mottagningen i Falkenberg och de tar emot cirka 1 000 patienter på ett år. Att det är viktigt med kontinuitet och att väntetiderna kortas tycker också Aslak Iversen, verksamhetschef för öppenvårdspsykiatrin i Halland.

– Vi tycker exakt likadant. Det är inte okej att behöva vänta i tio månader för att få en utredning.

De har lyckats korta köerna, enligt Aslak Iversen, men fortfarande väntar 70 på utredning. För lite pengar är bara ett av problemen, svårigheten att rekrytera personal är ett annat.

Men den stora frågan är varför den psykiska ohälsan ökar i samhället, säger han.