Den nya verksamheten ingår i ambulanssjukvården knuten till Akademiska sjukhuset i Uppsala och bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, året runt.

– Ambulanssjukvården har blivit allt mer avancerad och vårdkedjan börjar redan vid den första telefonkontakten. Därför är det viktigt att medicinska bedömningar görs av sjuksköterskor och att dirigeringen görs av personal med god lokalkännedom, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Uppsala län, i ett pressmeddelande.

Tanken är också att ambulansdirigering i egen regi ska underlätta samordning med primärvården, kommunerna och mobila hembesöksteam.

Beslutet att ta över ambulansdirigeringen från SOS Alarm togs för ett år sedan. Larmcentralerna i de båda landstingen kommer att arbeta som en enhet och vid behov avlasta varandra.

Även Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att ta över själva prioriteringen från SOS Alarm, som dock får fortsätta att dirigera ambulanserna.

Flera andra landsting som tidigare prövat att driva ambulansdirigeringen i egen regi har dock kommit tillbaka till SOS Alarm.