Varje år kommer tusentals rapporter om läkemedelsbiverkningar in till Läkemedelsverket. De flesta av dem kommer från hälso- och sjukvården. Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och tandläkare har skyldighet att rapportera misstänkta biverkningar.

Men av Läkemedelsverkets senaste biverkningsrapport framgår att rapporteringen från sjuksköterskor har minskat de senaste åren.

Läkemedelsverket anser att det är oroande och skriver i rapporten att det är "angeläget att framhålla att biverkningsrapportering från sjuksköterskor är ett värdefullt bidrag till en ökad patientsäkerhet och till kunskapen om läkemedelsbiverkningar".

Läkarna rapporeterar mest

  • Under 2014 tog Läkemedelsverket emot 6 781 rapporter om biverkningar.
  • Av dem kom 5 421 från hälso- och sjukvården - en ökning med åtta procent jämfört med året innan.
  • Från konsumenter ökade rapporteringen med 34 procent, totalt var det 1 360 rapporter under 2014.

Hälften rör äldre

Knappt 3 000 biverkningar från sjukvården har klassificerats som allvarliga. Hälften berör personer över 65 år.

Bland de mest rapporterade läkemedelssubstanserna finns två antikoagulantia, warfarin och rivaroxaban. Många av de allvarliga rapporterna för dessa två substanser beskriver hjärnblödning.