Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd om endometrios. En vanlig gynekologisk sjukdom som ger svåra smärtor före och under menstruation, och kan leda till svårigheter att bli gravid. Trots att sjukdomen drabbar många kvinnor i fertil ålder vet man för lite om den inom vården.

– Några exempel på frågeställningar som vi tar med oss in i arbetet är om diagnostiken behöver utvecklas och hur kunskaper från den specialiserade vården bättre kan spridas till primärvården och komma patienterna till del, säger Maria Branting, utredare på Socialstyrelsen.

Kan bli riktlinjer

Kunskapsstödet kan komma att utvecklas till nationella riktlinjer, som ger rekommendationer om vilka behandlingar som ger bäst resultat och bör prioriteras. Riktlinjerna ligger ofta till grund för landstingens vårdprogram.

Ytterligare två kunskapsstöd tas fram. Socialstyrelsen har också identifierat att det finns behov av att utveckla vården kring epilepsi, som är en av dagens största neurologiska sjukdomar, samt psoriasis, som kan leda till allvarliga tillstånd som hjärtkärlsjukdom, diabetes och övervikt.

Myndigheten kommer att involvera patientföreningar, specialistföreningar och olika beslutsfattare inom hälso- och sjukvård i arbetet. I mitten av december ska resultatet av förstudierna redovisas.