Varannan person som behandlas för hjärtinfarkt drabbas av trötthet, eller fatigue som är den vetenskapliga termen. Den nästan "obegripliga kraftlösheten" går inte att vila bort och förvärras av stress och oro. Det visar Ulla Fredriksson-Larssons studier av hjärtinfarktpatienter i Göteborg.

Påverkas av andra symtom

Ulla Fredriksson Larsson är sjuksköterska, specialistutbildad i intensivvård och diabetesvård, och doktorand i vårdvetenskap. I sin avhandling, som hon nyligen lade fram vid Sahlgrenska akademin, har hon intervjuat 18 personer efter deras hjärtinfarkt samt genomfört enkätstudier i större grupper. Resultaten visar att graden av trötthet direkt påverkas av andra samtidiga symtom.

– Mina studier visar att symtom på stress eller andfåddhet i högre grad leder till trötthet. På samma sätt försvåras återhämtningen hos patienter som isolerar sig eller fastnar i grubbel och oro, säger Ulla Fredriksson-Larsson.

Skulle kunna hjälpa många

Patienterna som haft hjärtinfarkt var inte förberedda på den enorma trötthet som de skulle komma att känna och de konsekvenser som det fört med sig. Det hindrar dem, både fysiskt och mentalt, från att göra saker och har gett dem en sämre förmåga att hantera det dagliga livet.

– Många är dåligt informerade om vad fatigue innebär eftersom det saknas rekommendationer för behandling. Strategierna som personerna använt för att hantera sin trötthet är inte alltid framgångsrika. Vår slutsats är att ett personcentrerat stöd, där vården utgår från personens upplevelse, skulle kunna hjälpa många, säger Ulla Fredriksson Larsson.