Efter att ha arbetat som ambulanssjuksköterska i över femton år har Jonas Aléx hämtat otaliga nedkylda patienter. De syntetiska filtarna som används fungerar inte tillfredställande när till exempel äldre damer bärs ut i nattlinne i minusgrader eller när det blåser.

– I det kalla klimat som råder i Sverige finns behov av resurser för att bibehålla en normal kroppstemperatur. Det är viktigt för att undvika ytterligare lidande för dessa patienter.

Praktisk forskning

Inom ramen för sin doktorsavhandling har Jonas Aléx har tagit fram en värmemadrass som kan användas på båren och som testats i tre ambulanser i Västerbotten.

Madrassen består av ledande polymerer som värms upp till 35 grader via strömtillförsel. När båren inte används värms även kudde och filt upp till behaglig temperatur.

Genom intervjuer med patienter som behandlats i ambulanssjukvård, mätningar av upplevelser av så kallat termiskt obehag och kontroll av rygg-finger-luft-, och kroppstemperatur har Jonas Aléx studerat effekten av värmemadrassen.

Risker med avkylning

Att ligga på kall mark  upplevs ofta som mer obehagligt än själva skadan i sig. Kylan från underlaget sprider sig snabbt i kroppen, man blir fort genomkall och det kan leda till svikt av vitala funktioner om inte avkylningen stoppas.

Patienterna i studien upplevde att värmemadrassen var varm, behaglig och att den förmedlade en känsla av säkerhet. De skattade sig som mindre spända, hade det skönare och att de var mer nöjda på den varma madrassen jämfört med när de låg på den vanliga båren.

För Jonas Aléx handlar det om att öka komforten för sjuka och skadade, längst ut i vårdkedjan.

– De som är i behov av ambulansvård klarar sig inte själva, därför måste vi stå för den goda omvårdnaden och se till att de har det så bra som möjligt.

Utveckling pågår

Fortfarande kvarstår en del utvecklingsarbete innan madrassen finns för upphandling. Bland annat ska design och alternativ strömkälla ses över.

– Jag är övertygad om att detta gynnar alla patienter och borde finnas i samtliga ambulanser. Det har även har ekonomiska vinster. Det är bara att räkna på vad det kostar med de filtar som vi använder i massor i dag.

Den 22 maj disputerar Jonas Aléx med sin avhandling Cold exposure and thermal comfort among patients in prehospital care- innovation research in nursing vid institutionen för omvårdnad i Umeå.