I ett pressmeddelande från Barnmorskeförbundet förklarar ordföranden Ingela Wiklund hur hedrad hon känner sig över att ha blivit utsedd till uppdraget. Hon var en av 150 nominerade till de 17 experter som under tre år ska sitta med i gruppen.

Ingela Wiklund är sedan tidigare med i styrelsen för den internationella barnmorskeorganisationen ICM och har haft flera expertuppdrag inom Världshälsoorganisationen, WHO.

Det kontaktnät hon genom åren byggt upp genom sitt nationella och internationella engagemang hoppas hon nu att hon ska få stor nytta av i sitt nya uppdrag inom Världsbanken.