Därmed går kammarrätten i Stockholm på samma linje som förvaltningsrätten. Båda domstolarna anser att Läkemedelsverkets godkännande krävs eftersom e-cigaretter innehåller nikotin som har en farmakologisk effekt och används vid rökavvänjning och för att lindra tobaksabstinens.

Det är distributörer av e-cigaretter som har överklagat beslutet hela vägen. I väntan på kammarrättens beslut har e-cigaretterna tillfälligt kunnat säljas, men nu blir det alltså stopp för det.

Det företag som vill sälja e-cigaretter måste nu ansöka om att de klassas som läkemedel hos Läkemedelsverket.