I fattiga länder, där många barn föds utanför sjukhus, skulle spädbarnsdödligheten kunna minska med 12 procent och antalet infektioner skulle kunna halveras.

Det visar en genomgång av studier som gjorts av Cochrane-institutet. Tolv studier med sammanlagt 87 000 kvinnor från olika delar av världen ingår.

Infektioner är orsaken till en tredjedel av alla dödsfall bland nyfödda och det finns ett stort behov av enkla, billiga och effektiva metoder för att förhindra infektioner.

Klorhexidin är ett billigt sårtvättmedel som använts länge på sjukhus i hela världen. Genom att tvätta navelstumpen med det i stället för att bara låta den torka skulle många infektioner och dödsfall kunna förhindras. Det är framför allt vid hemförlossningar som det skulle få stor betydelse och forskarna bakom studien hoppas nu att metoden ska få snabb spridning i utvecklingsländer.