Länge var det allmänt accepterat att extra östrogen i klimakteriet skyddade kvinnors hjärtan. På senare tid har det ifrågasatts allt mer.

I en genomgång av den senaste forskningen konstaterar Cochrane att hormonterapi inte skyddar mot dödlighet i hjärt-kärlsjukdom eller annan sjukdom. Det minskade inte heller risken för icke-dödlig hjärtinfarkt eller kärlkramp. Tvärtom så ökade risken något för stroke och blodpropp.

Sammanlagt ingår 19 studier med totalt 40 000 kvinnor i Cochrane-översikten. Kvinnorna fick hormonbehandling i tablettform eller placebo eller ingen behandling alls.