Läkemedlen på recept kostade förra året 26,5 miljarder kronor. Det är en ökning med en miljard jämfört med året innan och den högsta siffran sedan 2006.

– De ökande kostnaderna förklaras till stor del av ökad förskrivning av nya effektiva läkemedel som inneburit ett genombrott i behandlingen av hepatit-C virusinfektion, säger Bengt Danielsson, medicinsk sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Paracetamol vanligast

Även ADHD-läkemedel och nya blodförtunnande läkemedel bidrar till de ökande kostnaderna. Det visar läkemedelsstatistiken för 2014.

Paracetamol hämtades ut av flest – över en miljon personer. Andra mycket vanliga läkemedel var omeprazol som exempelvis används vid halsbränna och sura uppstötningar samt fenoxymetylpenicillin och acetylsalicylsyra.

Kvinnor använder mer

– Smärtlindrande preparat, läkemedel mot magsår och halsbränna samt vissa typer av lugnande medel används oftare av personer med grundskoleutbildning än personer med högre utbildning, och även i högre utsträckning av kvinnor, säger Henny Rydberg, utredare vid Socialstyrelsen.

Bland de receptfria läkemedlen säljs fluorsköljning, smärtstillande läkemedel samt avsvällande nässpray mest på apoteken.