– Båda utbildningarna har efterfrågats i flera år och har utvecklats efter diskussioner med Kalmar län och Region Kronoberg, säger Ian Nicholls som är dekan för Kalmaruniversitetets fakultet för hälso- och livsvetenskap.

Just efterfrågan på sjuksköterskor med specialistkompetens inom ögonsjukvård är stor, inte minst med tanke på att antalet äldre hela tiden ökar.

I och med de två nya utbildningarna kommer Linneuniversitetet framöver att kunna erbjuda åtta olika specialistutbildningar. Redan i dag finns det utbildningar med inriktning mot intensivvård, anestesi, operation, ambulans, distriktssjukvård och psykiatri.

Anmälan till de utbildningar som startar till hösten kan från och med den 16 mars göras på Linnéuniversitets hemsida (se länk till höger om artikeln).