Att motion har en positiv effekt på depression är visat i flera studier – men vad är det egentligen som händer i hjärnan och kroppen som gör att det fungerar?

Det har psykologen Torbjörn Josefsson forskat i och kommit fram till att det handlar om flera olika saker som bidrar till den positiva effekten:

Minne och sömn

  • På kemisk nivå sker flera förändringar. Den som är deprimerad har lägre halt av vissa proteiner i hjärnan och vid träning ökar halten av dem.
  • Minne och inlärningsförmåga ökar vid fysisk aktivitet – något som ofta är försämrat vid depression.
  • Regelbunden motion ger förbättrad psykisk självkänsla när den fysiska självkänslan ökar.
  • Sömnstörningar, som är ett vanligt problem vid depressioner, minskar vid träning.
  • De exekutiva funktionerna, som styrs av frontalloben och används för att planera och samordna information, förbättras av träning och gör att individen lättare kan hantera sin depression.

Användas vid depression

– Motion kan liknas vid en byggnadsställning – något stabilt att luta sig emot. Förhoppningsvis leder våra forskningsresultat till att motion implementeras som en klinisk intervention vid depression, säger Torbjörn Josefsson.

Studien är gjord vid Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet och publicerad i tidskriften CNS & Neurological Disorder – Drug Targets, se länk till höger.