Det virtuella labbet, som går under namnet Visir, är utvecklat av universitetslektorn Ingvar Gustavsson vid Blekinge tekniska högskola. Applikationen ger studenterna möjlighet att utföra sina laborationer via webben.

Vid en internationell konferens i Bangkok i slutet av februari kommer han att få ta emot ett pris för sitt arbete med applikationen. Priset delas ut av Global online laboratory consortium.