Inom kort kommer regeringen att utse förhandlingspersoner som ska få i uppgift att tillsammans med berörda parter skapa nya regioner i Sverige. Senast i slutet av 2017 ska beslut kunna tas om ändrad landstingsindelning för att de nya regionerna ska kunna bildas i  januari 2019.

Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) på DN debatt i dag.

Försök att slå ihop landstingen till större regioner har gjorts tidigare och det är bara ett par år sedan den senaste regionreformen gick i stöpet.

Civilministern anser dock att det är helt nödvändigt att snabbt utreda och få igenom en ny indelning av landstingen. "Syftet är att skapa organisationer som är bättre rustade att klara av de uppgifter och utmaningar som ett modernt samhälle står inför", skriver Ardalan Shekarabi.