De svenska sjuksköterskor och läkare som var på plats för att bekämpa ebola i Västafrika kunde inte göra så mycket som de hade räknat med. Det rapporterar SR:s ekoredaktion som har talat med kritisk personal.

Hämmades av säkerhetsregler

– Vi kände att vi inte hade tillräckligt mycket att göra. Och vi undrade: ska det inte hända mer än så här? Vi gjorde nytta där vi kunde, men det var inte som läkare och sköterskor, säger Hans Norrgren, överläkare vid infektionskliniken i Lund, till Ekot.

Professor Hans Rosling, som arbetade på plats i Liberia, tycker att den svenska insatsen hämmades av säkerhetsregler som inte var till för just den här situationen. Han menar att vi i Sverige inte är vana vid att man måste kunna ta risker vid speciella situationer.

Vårdade färre än beräknat

Andra har tvärtom kritiserat operationen för att ha varit onödigt riskfylld. En utvärdering av insatsen görs nu av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Den svenska ebolainsatsen har hittills kostat omkring 50 miljoner kronor, uppger Ekot. Svensk personal har haft vårdansvar för ett hundratal personer, vilket är betydligt färre än man hade räknat med. Det beror bland annat på att ett planerat ebolacenter aldrig öppnade eftersom smittspridningen sjönk snabbare än beräknat.