En tredjedel av dem som flytt till Sverige från Syrien är akademiker. Landstinget i Kalmar vill fånga upp den legitimerade vårdpersonalen. En inventering som gjorts visar att det just nu finns ett hundratal legitimerade på flyktingförläggningarna i länet. De är sjuksköterskor, läkare och tandläkare.

Flerårig process

Den som är utbildad i ett land utanför EU ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen som bedömer om utbildningen motsvarar de kunskaper som krävs för svensk legitimation.

Flyktingar med legitimationsyrken kan få vänta flera år innan de kan fortsätta i sina yrken. Först tvingas de vänta ett och ett halvt år innan de kan börja läsa svenska, sedan måste de lära sig svensk lagstiftning och hur det svenska samhället fungerar.

Ofta måste de komplettera sin utbildning. Praktik i vården är också ett krav. Sedan tar Socialstyrelsens validering minst åtta månader från det att en komplett ansökan skickats in.

Landstinget i Kalmar vill snabba på den processen och drar därför igång svenskundervisning enligt de krav Socialstyrelsen ställer, kompletterat med vårdsvenska, redan då de asylsökande bor på flyktingförläggningarna.

Snabbare validering

– Vi hoppas kunna påbörja svenskundervisningen i vår. Vi vill göra vad vi kan för att snabba på den långa asylprocessen, säger Ingela Lindström, strateg på landstingets personalenhet.

Landstinget tänker också arbeta för att snabba upp hela valideringsprocessen och har även startat ett integrationsråd med kommuner, myndigheter och representanter för näringslivet.