Från nästa år ska sjuksköterskor anställda av Västra Götalandsregionen ta hand om prioritering och triagering av patienter som söker hjälp via 112.

Fördelen är att prioriteringen blir en del av vårdkedjan och att det blir lättare att rekrytera sjuksköterskor om de arbetar integrerat med övriga hälso- och sjukvården, enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsen som tog beslutet i går.

Som exempel ger man att sjuksköterskorna kan erbjudas växeltjänstgöring där patientkontakt varvas med arbete på larmcentralen med mer attraktiva och flexibla schemalösningar.

Avtalet med SOS Alarm när det gäller själva dirigeringen av ambulanserna beslutade styrelsen dock att förlänga.