Arbetsledare har mycket att vinna på att ge beröm. Det visar en studie presenterad i tidskriften Journal of advanced nursing. 383 sjuksköterskor som arbetar med kirurgipatienter tillfrågades.

Av sjuksköterskorna fick 32 procent beröm ofta eller mycket ofta. Jämfört med de kollegor som sällan fick beröm kände de sig mer nöjda med jobbet och hade större möjligheter att arbeta professionellt.

De beskrev arbetsklimatet som positivt och var mer hängivna organisationen, till exempel var de mer stolta över sitt jobb och kunde anstränga sig extra för sjukhuset.

Båda grupperna hade lika hög arbetsbelastning.

Forskarna drar slutsatsen att avdelningschefer bör berömma sina medarbetare på en realistisk nivå. Beröm är kostnadseffektivt, tar kort tid och ger positiva influenser på arbetsplatsen. De tror till och med att beröm kan förbättra patientsäkerheten.