Syftet med doulor och kulturtolkar är att vägleda gravida utomeuropeiskt födda kvinnor som i större utsträckning har komplikationer i samband med förlossning.

Den religiöst och politiskt obundna föreningen Födelsehuset har ansökt om medel för fler doulauppdrag i centrala och västra Göteborg samt på Hisingen.

Många gravida på flykt

Föreningen har redan i dag verksamhet i stadsdelarna, men ser ett behov av en utvidgning då många gravida kvinnor just nu flyr till Sverige från länder som Afghanistan och Syrien.

Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter därför en miljon kronor till föreningen, vilket räcker till 85 uppdrag år 2016, jämfört med 54 uppdrag i år. Födelsehuset ansökte egentligen om närmare 1,8 miljoner kronor, men det fanns inte tillräckligt med utrymme i folkhälsobudgeten för det.

Födelsehuset har sedan tidigare störst verksamhet i nordöstra Göteborg, där 117 doulauppdrag beräknas utföras i år.

Vill samla doulaverksamheten

Under 2016 planerar hälso- och sjukvårdsnämnden att se över hanteringen av föreningsstöd samt undersöka möjligheterna till en Göteborgsgemensam organisation.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har varit med och finansierat doula- och kulturtolkverksamheten sedan 2009. Fram till i år har drygt 800 kvinnor i Göteborg fått stöd under graviditet och förlossning. Utvärderingar visar att användandet av doulor minskar direkta risker i samband med förlossning samt ökar amningsfrekvensen hos mödrarna.