Denna skrockfyllda dag till ära har nämligen försäkringsbolaget Afa räknat ut att just fredagar faktiskt är den dag då det inträffar minst antal olyckor i Sverige. Åtminstone på jobbet.

Företaget har analysera drygt 600 000 godkända arbetsplatsolycksfall som inkommit till bolaget de senaste 20 åren. Resultatet visar att det under fredagar sker 15 procent färre olyckor jämfört med arbetsveckans övriga dagar. Något undantag för just fredagar den trettonde i månaden finns inte.

Värre lär det bli på tisdag i nästa vecka. Det är nämligen den veckodag då det sker allra flest arbetsplatsolyckor.