Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten som har utrett misstankarna om att vaccin mot HPV skulle kunna öka risken för de två ovanliga syndromen POTS eller CRPS.

Myndigheten har granskat publicerade forskningsresultat, data från kliniska prövningar och rapporter om misstänkta biverkningar från bland annat Danmark. Man har också rådgjort med ledande experter och värderat information från patientgrupper.

Slutsatsen blir att det inte finns vetenskapligt stöd för att något av de två syndromen skulle vara vanligare bland flickor som vaccinerats mot HPV än hos flickor i allmänhet.

POTS är en ovanlig sjukdom som drabbar omkring 150 flickor per en miljon varje år.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det efter detta klarläggande ingen anledning att ändra rekommendationen för HPV-vaccin.

I dag har mer än 80 miljoner kvinnor och flickor världen över vaccinerats. I Sverige har cirka en halv miljon vaccinerats med minst en dos HPV-vaccin.