För att få reda på hur stor risken är för barn som växer upp med en hund i familjen använde forskare från Uppsala universitet och Karolinska institutet information från nio olika register, inklusive två register över hundägare som tidigare inte använts. Totalt ingår cirka en miljon svenska barn i studien.

Resultatet visar att de barn som växt upp med hund har cirka 15 procent lägre risk för att drabbas av astma i skolåldern, jämfört med barn som inte växt upp med hund.

Tidigare studier har visat att barn som växer upp på lantgård har en halverad risk för att få astma, jämfört med andra barn. Men man vet också att barn som redan har utvecklat en allergi mot hund eller katt ska undvika dessa djur.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Jama Pediatrics.