Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet fortsätter att vara mycket hög, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

  • Över 98 procent av barnen hade fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och haemophilus influenzae typ b.
  • Över 97 procent av barnen var vaccinerade med tre doser av pneumokockvaccinet.
  • Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund uppgick till 97,5 procent.

Vaccination mot tuberkulos och hepatit B erbjuds till barn med ökad risk att utsättas för smitta. I flera län erbjuds hepatit B-vaccination till alla barn.

Totalt var 23 procent av barnen vaccinerade mot tuberkulos och 53 procent mot hepatit B.

Siffrorna är inrapporterade i början av 2015 och gäller för drygt 86 000 barn födda 2012. Statistiken från Stockholms län saknas än så länge på grund av tekniska problem.